Contact Us

Home >> Contact Us

Tianjin Dongjin Equipment Sales Co., Limited

Phone: +86 132 9996 5845

E-mail: wangyi@tjseles.com

Skype: 9c81d60445464530

Whatsapp: +86 132 9996 5845

WeChat: Iris_Zhe_Seles

Add.: Xiangluowan Business District, Tianjin, China

Get in Touch with Us

  • wechat

    Iris: Iris_Zhe_Seles